Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Regulamin WYBORY MISS

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem Ogólnopolskiego festiwalu „Discopolowanie”, którego częścią jest konkurs „Miss Discopolowania” jest firma „Krysiak Polska” zwana dalej Organizatorem. Decyzje organizatora i jury są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie. Organizator konkursu obowiązany jest zapoznać uczestniczki konkursu z niniejszym regulaminem.
Uczestniczka zgłaszająca się do udziału w konkursie akceptuje regulamin konkursu.

ZASADY KONKURSU
Konkurs „Miss Discopolowania” ma charakter konkursu otwartego dla wszystkich zgłaszających się kandydatek, jeżeli odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszym regulaminie.
Wszystkie kandydatki biorące udział w konkursie muszą mieć ukończone 17 lat, przy czym osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w konkursie za zgodą rodzica lub innego opiekuna prawnego.
Szanse na uczestnictwo w finale mają te kandydatki, które wypełniły formularz znajdujący się na stronie internetowej, zgłosiły swój udział w konkursie za pomocą facebooka, emaila lub zgłosiły się do konkursu bezpośrednio na imprezie pod nazwą „Discopolowanie” w punkcie naboru.
Organizator ma prawo wykorzystać zarówno wizerunek jak i wkład uczestniczki w programie oraz materiałach reklamowych i promocyjnych.
W toku konkursu przez Jury wyłonione zostaną laureatki, które otrzymają zaproszenie na Galę Finałową podczas której zawalczą o tytuł „Miss Discopolowania” oraz „Miss Publiczności”.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalania dodatkowych tytułów.
Organizator ma prawo do zmian zasad zawartych w Regulaminie w dowolnym czasie.

PRZEBIEG KONKURSU
Kwalifikacje do konkursu:
Kwalifikacje do konkursu przeprowadza wybrane przez Organizatora Jury za pośrednictwem selekcji zgłoszeń składanych przez kandydatki.
Do finału zapraszane są kandydatki, które wyraziły chęć wzięcia udziału w konkursie.
O liczbie kandydatek biorących udział w finale „Miss Discopolowania” decyduje Organizator.
Z momentem zgłoszenia się do konkursu uczestniczka akceptuje zasady regulaminu oraz jest zobowiązana do podporządkowania się harmonogramowi przygotowań określonemu przez Organizatora w szczególności udział w spotkaniach przygotowujących do Gali Finałowej takich jak: próby choreograficzne, sesje fotograficzne i wszelkie wydarzenia promocyjne.
Nieobecność podczas działań poprzedzających gale podejmowanych przez Organizatora grozi dyskwalifikacją z konkursu. W okresie poprzedzającym Galę Finałową Kandydatka jest zobowiązana do zachowania szczególnej dbałości o zdrowie i wizerunek oraz do wspierania działań podejmowanych przez Organizatora.

FINAŁ
Finał konkursu „Miss Discopolowania” odbędzie się we wrześniu właściwego roku.
Finał konkursu poprzedzają spotkania przygotowawcze skoordynowane przez Organizatora.
Jury powołane przez Organizatora wyłoni zwyciężczynie tytułu „Miss Discopolowania” zgodnie z niniejszym regulaminem. Miss Publiczności zostanie wybrana poprzez głosowanie przeprowadzone wśród osób zgromadzonych na Gali Finałowej w sposób jaki zaproponuje Organizator.
Naruszenie niniejszego regulaminu, w tym przekroczenie ustalonych terminów obowiązujących w poszczególnych etapach konkursu, powoduje nieważność przeprowadzonych czynności, zaś kandydatki wyłonione z takiej kwalifikacji nie mogą być dopuszczone do dalszych etapów konkursu.


banery boczne
banery boczne